Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
HálótervekExpand Hálótervek
Bemutató
Szakismertető 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
MŰSZAKI MENEDZSER

Intézet neve: Faipari Mérnöki Kar Műszaki Menedzsment Képzési Központ
Kapcsolattartó: Tarr Márta
Telefon: 94/504-331
E-mail: tarr@inf.nyme.hu
Web oldal: http://ttk.nyme.hu/fmkmmk/muszaki_menedzser

Az alapszak általános célkitűzései:

Olyan szakemberek képzése, akik egy vállalat szervezetében kommunikációs kapocsként vesznek részt, hiszen szakmai felkészültségükkel képesek együttműködni a mérnökökkel és a gazdasági szakemberekkel egyaránt. Munkájuk során a kapcsolatok építése – azok számára, akik az ehhez szükséges készségekkel, motivációval rendelkeznek – nemcsak gyümölcsöző, hanem érdekes, élvezetes dolog is. A műszaki menedzserek ezeket a kapcsolatokat a gazdasági és a műszaki élet összefonásának érdekében hasznosítják. Munkájuk eredményeként sikerülhet például egy-egy új fejlesztést, műszaki alkotást bevezetni a piacra, azt ismertté, elismertté tenni.

A képzésről:

Meghatározó ismeretkörök:

- természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, más természettudományok);

- gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, menedzsment, statisztika);

- szakmai törzsanyag (műszaki ábrázolás, gépészeti, gyártási és technológiai ismeretek, informatika és alkalmazások, logisztika, minőségmenedzsment).

A diploma megszerzésének feltétele:

- középfokú nyelvvizsga

- 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése.

Szakirányok:

A képzés egységes, nem válik szakirányokra, de a speciális szakmai érdeklődés a projektfeladatok tantárgy keretében kezelhető. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható tantárgyak segítségével a gépészeti orientáció mellett megvalósul a logisztikai és minőségmenedzsment modul.

Érettségi követelmények:

Matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gazdasági ismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek)

Képzési idő: 7 félév

Önköltség összege: 175.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A 7 féléves alapképzés után a hallgatóknak az NymE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán, valamint az NymE SEK és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közötti együttműködés alapján továbblépési lehetőségük van a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó MSc szintű képzésre.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Az NymE szombathelyi campusán (SEK) már ötödik éve folyó képzés sikeres és a régióban működő gazdálkodó szervezetek körében jó híre van. A képzés irányítói együttműködést alakítottak ki a régió legnagyobb, sikeres cégeivel, amelyek részt vesznek a gyakorlati oktatásban, és örömmel fogadják a nálunk végzett mérnököket. Az alapszak elvégzése után különböző szakmai irányultságú mesterszakokon is képezhetik magukat és szélesíthetik tudásukat a hallgatók.