Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
HálótervekExpand Hálótervek
Szakismertető 
Intézet neve:

Közgazdaságtudományi Kar Savaria Konzultációs Központ

Kapcsolattartó:  Némethné Dr. Tömő Zsuzsanna 
Telefon: 94/504-436
E-mail: ntzsuzsa@ttk.nyme.hu

Az alapszak általános célkitűzései:

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A képzésről: 

A képzés három modulból és 15 hét szakmai gyakorlatból áll. Az első modul célja az általános alapozás, hozzájárulás egyfajta általános értelmiségi képzéshez. A második tantárgycsoport a szakmai képzést megalapozó tantárgyakat tartalmazza. A harmadik modul tantárgyai a gazdálkodási és menedzsment szakon folyó szakképzés magvát alkotják, egymáshoz szervesen kapcsolódva. A szakmai gyakorlatot a képzés profiljához igazodó gazdálkodó szervezetnél kell eltölteni. A szak elvégzésével a hallgatók alkalmassá válnak vállalkozási, intézménygazdálkodási, menedzselési feladatok ellátására. A végzetteket alkalmassá teszi a mesterképzésre való átmenetre.

Szakirányok:

Logisztika szakirány: a nemzetközi szállítmányozás, logisztika területén megalapozott elméleti és naprakész gyakorlati ismeretek átadása a régió vállalkozásai igényeinek figyelembe vételével.
Pénzügy szakirány: az üzleti életben jól hasznosítható szaktudást nyújt egy pénzügyi szakember számára. A képzés elmélyíti a hallgatók pénzügyi és számviteli ismereteit, és megismertet a bankvilág, a biztosítók, a tőzsde működésével, az államháztartás pénzügyi aspektusaival.
Külgazdasági szakirány: aktuális ismeretek nyújtása a nemzetközi gazdasági kapcsolatok témakörében a hallgatók számára annak érdekében, hogy kellő felkészültséggel bírjanak az üzleti külkapcsolatok szervezésében, elemzésében, s általában a nemzetközi üzleti életben való eligazodásban.

Képzési idő: 7 félév

Továbbtanulási lehetőségekek az alapképzés teljesítése után:

A gazdálkodási és menedzsment alapszak alkalmassá teszi a végzett hallgatókat többféle mesterszak irányába való továbblépésre. Képzésünk sajátosságai miatt a leginkább alkalmas mesterszakok a Közgazdálkodás és közpolitika, a Vállalkozásfejlesztés, a Vezetés-szervezés, az Általános menedzsment és a Logisztikai menedzsment lehetnek, a Nemzetközi és regionális menedzsment, és a Marketing mellett.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A szakon végzett hallgatók iránt igény mutatkozik a közigazgatás országos és regionális jelentőségű hazai és külföldi intézményeiben, a nonprofit szférában, az EU különböző szerveinél, a pénzügyi irányítás intézményeiben, bankoknál, tőzsdei tanácsadó cégeknél, könyvvizsgáló vállalkozásoknál, közgazdasági kutatóintézeteknél, valamint a versenyszférában.